Geo-Wiert

26 lat na rynku usług górniczych

    Geo-Wiert powstał w roku 1994 jako spółka cywilna, od początku skupiając swoją działalność gospodarczą na wykonywaniu usług dla sektora górnictwa w zakresie szeroko rozumianych robót górniczych i wiertniczych pod ziemią, a także na powierzchni.

    Od początku naszego istnienia kierujemy się rzetelnością i fachowością stawiając bardzo wysoko poprzeczkę naszym konkurentom. Przez wszystkie te lata zasłynęliśmy w branży górniczej wysokim poziomem świadczonych usług oraz zdobyliśmy niezbędne doświadczenie do prowadzenia robót w ciężkich warunkach czy do realizacji większych przedsięwzięć niż standardowe zamówienia. Doskonałą renomę i wysoką jakość świadczonych usług zawdzięczamy liczącej ponad 100 osób odpowiednio wykwalifikowanej kadrze - ich zaangażowanie i umiejętności zapewniają nam właściwy kierunek rozwoju, przez co możemy kształtować standardy i wyznaczać nowe metody działania w branży.

    Obecnie Geo-Wiert składa się z dwóch ściśle współpracujących ze sobą podmiotów:

Spółki "Geo-Wiert" sp. z o.o. zajmującej się wykonywaniem kopalnianych robót budowlanych, w szczególności:

  • izolacją i wzmacnianiem obudów podporowych poprzez torkretowanie zarówno na sucho jak i na mokro,
  • prowadzeniem robót związanych z przebudową wyrobisk górniczych,
  • montażem rurociągów technologicznych,
  • zabudową i obsługą urządzeń klimatyzacji dołowej,
  • konserwacją, wymianą, zabudową i likwidacją tras kolejek podwieszanych KSP w podziemnych wyrobiskach górniczych,
  • przykatwianiem obudów stalowych,
  • budową kasztów wypełnianych spoiwem betonowym w celu utrzymania chodników przyścianowych,
  • obsługą komór narzędziowych zarówno pod ziemią jak i na powierzchni.
Przedsiębiorstwa "Geo-Wiert" S.C. zajmującego się produkcją, serwisowaniem, remontem a także dzierżawą oraz sprzedażą Mieszarko-Podawarek MP-1 oraz Agregatów Iniekcyjnych AI-01. W ofercie znajdują się także części eksploatacyjne do produkowanych przez nas maszyn (m.in. tarcze cierne oraz uszczelki metalowo-gumowe).

    Geo-Wiert świadczy również usługi w zakresie prac powierzchniowych, takich jak torkretowanie kominów przemysłowych, pieców hutniczych, konstrukcji żelbetowych; uszczelnianie kominów masami SKD oraz wzmocnienia gruntów i odwierty. Do wszelkich zadań, zarówno pod ziemią jak i na jej powierzchni, wykorzystujemy sprzęt naszej własnej produkcji, cechujący się wysoką niezawodnością podczas pracy w trudnych warunkach panujących pod ziemią.